cat
chivados.net

Chivados.net

Ajuda per resoldre apalabrados, wordfeud4,etc.. o qualsevol scrabble.

Amb chivados.net es poden buscar paraules a partir de les les lletres del feristol, o en el taulell a partir d'una casella.

Les paraules es poden arrastrar al taulell per calcular la puntuació (orientativa) que es podria aconseguir.

Disposa d'una base de paraules amplia (les paraules no pertanyen als diccionaris online):

Paraules

- 900.0000 en castellà
- 500.000 en català
- 85.000 en anglès y
- 300.000 en portugues.

Instruccions

  • Clickar sobre el feristol (sota del taulell)
  • Tecleixar les lletres que de que disposa (màxim 7), també pot posar estrelles, per l.l, ç o ny elegir-ho en el menu desplegable
  • Clickar sobre el feristol i seleccionar CERCAR PARAULES per trobar paraules amb les seves lletres
  • Per introdudir les paraules que ja té en el taulell:Clickar sobre la casella del taulell i en el menu que es desplega seleccionar POSAR PARAULA VERTICAL o HORITZONTAL
  • A partir d'aquí pot tecleixar la paraula (es pot moure amb les fletxes) per lletres especials (l.l, ç, ny) usar el menu
  • Clickar sobre una casella i elegir CERCAR PARAULA VERTICAL o HORIZONTAL i se li oferiran paraules que pot construir (podrà arrastrar-les per fer una estimació de la puntuació que obtindria)
Si ho desitja pot cargar aquesta partida d'exemple

Contacte

Aquesta plana ha estat desenvolupada com a exercici personal.

Si vol informar d'algun bug o alguna funcionalitat que li agradaria o simplement per manifestar la seva opinió pot contactar en la següent adreça rscrabble@gmail.com

Últim resultats

Encara no ha fet cap cerca

Ha d'introduir les lletres que diposa i les paraules que ja estan colocades

A partir d'aquí pot cercar paraules que pot usar en les seves partides d'aplabrados o d'scrabble

Si necesita més ajuda pulsiaquí per veure l'ajuda